proizvodi slika6

Proizvodi

Centralne klima komore

Centralne klima komore se izrađuju kao monovolumenske. Svaka komora se konstruiše prema specifičnim zahtevima datog projekta. Specifične su po obliku i svaka se projektuje tako da se može smestiti u predviđen prostor. Ovim se dobija manja veličina, što je i bio cilj, obzirom da je često prostor
za smeštaj termotehničke opreme nedovoljan. Kao izvor toplotne energije koristi se topla voda ili električna energija. Toplovodni grejači su standardni
lamelni, izrađeni od bakra i aluminijum. Elektro grejači su naše patentirane konstrukcije sa velikom površinom i niskom temperaturom predaje toplote, što rezultira efikasnijim radom, bez neprijatnih mirisa uzrokovanih visokom temperaturom površine električnog grejača.
Za hlađenje se koristi hladna voda ili direktna ekspanzija, po potrebi i željama kupca.Rekuperatori toplote otpadnog vazduha su tipično pločasti suprotnosmerni ili rotacioni, ali mogu biti i drugih konstrukcija, po potrebi. Centralne komore se isporučuju ispitane sa svom logikom i njihovim izvršnim organima kao i zaštitnim funkcijama, tako da praktično predstavljaju gotov proizvod spreman za ugradnju i upotrebu.

Plafonske klima komore
VENT-P i VENT-PC

VENT-P

Namenjene su za ugradnju pod plafonom. Predviđene su za vazdušno grejanje, hlađenje i ventilaciju. Rade se u tri veličine i za protoke od 500-3000m3/h, a odlikuje ih izuzetno mala visina koja se kreće od h=330-540mm. Kao izvor toplotne energije koristi se topla voda ili električna energija. Toplovodni grejači su standardni lamelni, izrađeni od bakra i aluminijum. Elektro grejači su patentirane konstrukcije sa velikom površinom i niskom temperaturom predaje toplote, što rezultira efikasnijim radom, bez neprijatnih mirisa uzrokovanih visokom temperaturom površine električnog grejača. Za hlađenje se koristi hladna voda ili direktna ekspanzija, po potrebi i željama kupca. Kao i kod standardnih klima komora, opticajni i svež vazduh se uvode u komoru, dok se obrađen vazduh potrebnih karakteristika (temperatura, sadržaj CO2, vlažnost) isporučuje u prostor. Otpadni vazduh se zasebnim kanalskim razvodom i aeroboksom izbacuje napolje. Putem upravljačke jedinice reguliše se količina ubačenog spoljnog vazduha koja je uvek jednaka količini izbačenog otpadnog vazduha. Na ovaj način ukida se potreba za povezivanjem četvrtog kanala (otpadnog vazduha) sa ventilacionom komorom, što značajno olakšava smeštanje klima komore i kanalskog razvoda, a istovremeno smanjuje troškovi ugradnje. U zavisnosti od namene prostora otpadni vazduh se umesto zasebnom ventilatorskom jedinicom može izbaciti ventilatorom kuhinjske haube ili mokrog čvora. Ceo sistem je autonoman i isporučuje se integrisan sa svom potrebnom logikom za siguran i bezbedan rad.

VENT-PC

Zbog različitih koncepcija unutrašnjih prostora javila se potreba za plafonskim centralnim komorama VENT-PC. Naime sve elemente prethodno opisanog razdvojenog sistema moguće je spojiti i napraviti VENT-PC a zadržati istu malu visinu na plafonu H= 330-540mm. Tri segmenta komore je zbog lakšeg transporta moguće isporučiti razdvojeno jer je spajanje na gradilištu vrlo jednostavno. Ovako širok izbor plafonskih tipova komora omogućava optimalan izbor sa obzirom na koncepciju prostora.

Zidna komora tip “VENT-Z1E”

Ugrađuje se u gornju zonu spoljnjeg zida prostora. Namenjena je za vazdušno grejanje i ventilaciju malih prostora sa protokom spoljnog vazduha do V=500m3/h. Nije joj potreban kanalski razvod. Na zidu se ugrađuje kanal dimenzija 550x150mm preko koga komora uzima svež vazduh, dok se recirkulisani uzima sa donje strane. Ova dva vazduha komora meša, filtrira, zagreva i šalje u prostor. Otpadni vazduh izvlači zaseban ventiltor. Njegov protok kontroliše upravljačka jedinica tako da je količina ubačenog svežeg uvek jednaka količini izbačenog otpadnog vazduha. Otpadni vazduh se može izvlačiti i ventilatorom kuhinjske haube ili mokrog čvora. Ovom konstrukcijom se u malim prostorima izbegava postavljanje kanalskog razvoda, a dobija komforno grejanje i ventilacija prostora. Kao izvor toplotne energije se koristi električna energija Elektro grejači su patentirane konstrukcije sa velikom površinom i niskom temperaturom predaje toplote, što rezultira efikasnijim radom, bez neprijatnih mirisa uzrokovanih visokom temperaturom površine električnog grejača. Maksimalna snaga elektro grejača je 3x2kW.

Fasadne komore “VENT-F1E”

Namenjena za vazdušno grejanje i ventilaciju sa rasponom protoka od 500 do 1500m3/h. Komora je predviđena za ugradnju na spoljnji zid objekta. Distribucija vazduha se vrši kanalskim razvodom koji prolazi kroz spoljnji zid. Otpadni vazduh izvlači spoljna ventilatorska jedinica VENT-FAB1 fasadni aeroboks fizički odvojen. Zavisno od koncepcije prostora, otpadni vazduh se može izvlačiti i ventilatorom kuhinjske haube ili mokrog čvora. Sve komandne i zaštitne funkcije kontroliše upravljačka jedinica.