Zidna Komora
Centralna klima komora
Plafonska klima komora
Control Panel

Zašto izabrati nas?

Ventes komore su monovolumenske za razliku od ostalih proizvođača čije su komore pravljene iz sekcija. Rezultat su manji gabariti komora čime se direktno utiče na smanjenje potrebnog prostor za tehničku prostoriju.

Ventes klima komore se isporučuju potpuno ispitane sa ugradjenom sigurnosno- komandnom logikom sopstvene proizvodnje. Time se znatno smanjuje cena i vreme ugradnje iste. Takodje izbegava se moguća problematika vezana za kompatibilnost izmedju sklopova različitih proizvodjača.

Ventes plafonske klima komore rade se razdvojeno u dve celine. Potisna i odsisna distribucija su fizički odvojene što rezultira smanjenim prostorom koji zauzima kanalski razvod na plafonu, i olakšava projektovanje enterijera.

Ventes klima komore dolaze na objekat potpuno ispitane sa integrisanom logikom i svim izvršnim organima pa na objektu nema kabliranja i montaže izvršnih ventila i njihovih pogona. Jedino kabliranje je komandni kabal između komore i ventes kontrol panela „VCP“ čije povezivanje vrši osoblje Ventes-a.

o nama DSC_0367

Dobrodošli u Ventes

Firma Ventes je osnovana 1995. u Užicu.

Bavimo se proizvodnjom i ugradnjom uređaja za obradu vazduha za ventilaciju, grejanje i hlađenje, sa i bez sistema za povrat toplote.

Za razliku od većine proizvođača, naše klima komore nisu iz sekcija, već su monovolumenske.

Naši proizvodi

Reference

automatika1

Automatizacija

Sistem automatskog upravljanja je razvijen potpuno samostalno („in house“), specijalno za Ventes proizvode. Elementi automatike se ne prodaju kao zaseban proizvod već predstavljaju elemente za upravljanje koji se isporučuju uz sisteme za obradu vazduha, prilagođene svakom sistemu zasebno.
Upravljanje komorom se vrši preko “VCP” -ventes control panela koji je povezan sa komorom žičanom vezom. Programi za pravilan i siguran rad upisani su u mikro kontroler. Funkcije se biraju preko menija a na displeju se očitavaju radne i izvršne vrednosti.

Razvoj

Da bi se stekao što realniji uvid o strujanju vazduha unutar ventilacionih proizvoda, korišćeno je znanje i iskustvo firme “ENERGO” u korišćenju softverskih paketa za simulacije strujanja vazduha i predaje toplote CFD (Computational Fluid Dynamics). Na ovaj način je dobijen realniji uvid o strujnoj slici u ventilacionim komorama, što je omogućilo efektniji razvoj prototipskih uređaja i izbegavanje konstruktivnih grešaka vezano za strujanje vazduha kao i kraće vreme razvoja proizvoda i redukciju troškova.
 

Razvoj

Da bi se stekao što realniji uvid o kretanju vazduha unutar naših ventilacionih proizvoda, korišćeno je znanje i iskustvo firme “ENERGO” u “CDF” (simulacijama strujanja vazduha). Ovom saradnjom smo dobili realniji uvid o strujnoj slici u ventilacionim komorama, što nam je omogućilo da pravimo manje prototipske konstruktivne greške i da smanjimo vreme i troškove do konačnog proizvoda.