Proizvodnja uređaja za ventilaciju, grejanje, klimatizaciju

Kneza Lazara 3 31000 Užice Srbija
tel +381 031 524689 fax +381 031 513151
e-mail: office@ventes.rs

Zatvori

Da bi se stekao što realniji uvid o kretanju vazduha unutar naših ventilacionih proizvoda, korišćeno je znanje i iskustvo firme "ENERGO" u "CDF" (simulacijama strujanja vazduha). Ovom saradnjom smo dobili realniji uvid o strujnoj slici u ventilacionim komorama, što nam je omogućilo da pravimo manje prototipske konstruktivne greške i da smanjimo vreme i troškove do konačnog proizvoda.
Ovakva vrsta simulacije je veoma korisna i realnija procena kretanja čestica od one konstruktivno usvojene.

Centralne
Klima Komore

Plafonske
komore

Zidne
komore

Elektro Toplovodni
Kotao

Upitnik za približnu
ponudu uređaja za
ventilaciju / grejanje /
klimatizaciju