Proizvodnja uređaja za ventilaciju, grejanje, klimatizaciju

Kneza Lazara 3 31000 Užice Srbija
tel +381 031 524689 fax +381 031 513151
e-mail: office@ventes.rs

Zatvori

Centralne
Klima Komore

Plafonske
komore

Zidne
komore

Elektro Toplovodni
Kotao

Upitnik za približnu
ponudu uređaja za
ventilaciju / grejanje /
klimatizaciju

Ventes proizvodi tipske i centralne komore za ventilaciju grejanje hlađenje, industrijskih pogona, magacina, benzinskih pumpi, škola, prodavnica i kancelarija. Tipske komore su plafonske i zidne, dok se centralne prave prema zahtevima i smeštajnim mogućnostima kupca. U serijskoj proizvodnji je i elektrotoplovodni kotao snage N=18kW.

  Sve proizvode odlikuje velika efikasnost, lako održavanje, a isporučuju se sa programiranim kontrolama spremnim za rad. Plafonske komore se rade u tri velicine i zahvataju oblast protoka od 500-3000m3/h, a odlikuje ih izuzetno mala visina koja se kreće od h=330-540mm. Rade se sa toplovodnim ili elektro grejačem.

  Zidna komora je namenjena za vazdušno grejanje i ventilaciju malih prostora. Radi sa elektrogrejačem snage 6kW. Nema potrebu za kanalskim razvodom vazduha, pa su radovi na montaži minimalni. Postavlja se na spoljni zid prostora kroz čiji otvor uzima svež vazduh.

  Centralne klima komore se ne rade iz sekcija koje se spajaju, već kao mono-volumenske sa težnjom da se prilagode raspoloživom prostoru. Njihova konfiguracija može biti horizontalna, vertikalna, u jednom ili dva nivoa, zonska i kombinovana sa kanalskim priključcima na željenoj strani. Mogu se isporučiti sa integrisanim prigušivačima buke. Praktično su unikatne i ispunjavaju potrebe ne samo oblika, nego i svih tehničkih zahteva.

  Za razliku od ostalih proizvođača, naš elektrotoplovodni kotao prati zadanu temperaturu prostora, a temperaturu vode samo kontroliše i limitira. Ovakav program korisniku ne pretpostavlja nikakvo znanje iz ove oblasti. Potrebno je samo da ukucate željenu temperaturu prostora, a sve radne i sigurnosne funkcije kontroliše procesor.