Proizvodnja uređaja za ventilaciju, grejanje, klimatizaciju

Kneza Lazara 3 31000 Užice Srbija
tel +381 031 524689 fax +381 031 513151
e-mail: office@ventes.rs

Zatvori

Centralne
Klima Komore

Plafonske
komore

Zidne
komore

Elektro Toplovodni
Kotao

Upitnik za približnu
ponudu uređaja za
ventilaciju / grejanje /
klimatizaciju

Namenjene su za vazdušno grejanje i ventilaciju. Za zagrevanje vazduha koriste toplu vodu ili električnu energiju. Isporučuju se kao prolazne ili mešačke. Namenjene su za ugradnju pod plafon a odlikuje ih izuzetno mala visina. Ako se upotrebljava za vazdušno grejanje i ventilaciju izvodi se po prikaznoj šemi.

Opticajni i svež vazduh se uvode u komoru i mogu se mešati koračno u rasponu od 0-100%. Obrađen vazduh sa željenim karakteristikama se isporučuje u prostor. Otpadni vazduh sa kanalskim razvodom i svojim aeroboksom predstavlja fizički zasebnu celinu. Njegov protok reguliše upravljačka jedinica tako da je količina ubačenog svežeg vazduha uvek jednaka količini izbačenog otpadnog vazduha. Ovaj sistem razvoda ukida spajanje četvrtog kanala sa komorom, što pored smanjenja troškova smanjuje enterijerske probleme. Zavisno od namene prostora otpadni vazduh se umesto aeroboksom može izbaciti još ventilatorom kuhinjske haube ili mokrog čvora. Ceo sistem je autonoman i isporučuje se integrisan sa svom potrebnom logikom za siguran i bezbedan rad. Upravljanje svim funkcijama je izdvojenim kontrol panelom.

Izrađuju se u tri veličine koje pokrivaju raspon protoka od 500-3000m3/h sa eksternim raspoloživim naporima od 80-700 pa.