Proizvodnja uređaja za ventilaciju, grejanje, klimatizaciju

Kneza Lazara 3 31000 Užice Srbija
tel +381 031 524689 fax +381 031 513151
e-mail: office@ventes.rs

Zatvori

Firma Ventes se bavi proizvodnjom uređaja za obradu vazduha, uređajima za ventilaciju, grejanje i hlađenje, sa i bez sistema za povratak toplote. Za zagrevanje se koristi topla voda ili lamelni elektrogrejači našeg patenta. Za hlađenje koristimo hladnu vodu ili direktnu ekspanziju. Za razliku od većine proizvođača, naše klima komore nisu iz sekcija, već su monovolumenske.
Svaka komora se radi sa težnjom da se prilagodi raspoloživom smeštajnom prostoru. Ovim načinom se postižu manji gabariti, što je za investitore velika prednost, obzirom da često ne postoje predviđene tehničke prostorije za smeštaj termotehničke opreme.
Proizvodimo i serijske, plafonske, zidne i parapetne komore malog kapaciteta sa veoma malom visinom, čime je omogućeno smeštanje u skoro svaki prostor. Sve komore se isporučuju sa integrisanom logikom, i svim izvršnim organima. Ovim je znatno smanjeno vreme montaže i izbegnute neusaglašenosti pojedinih sklopova raznih proizvođača. Potrebno je samo uređaj postaviti i dovesti potrebne medije, što rezultira smanjenom cenom montaže. Sve funkcije se biraju na izdvojenom kontrolnom panelu VCP. Biranje načina rada se vrši putem menija, a zadane izvršne funkcije se očitavaju na displeju.
Ventilacione komore proizvodimo u potpunosti prema zahtevu kupca. Mogu biti za unutrašnju i spoljašnju ugradnju. U zavisnosti od mesta ugradnje mogu biti horizontalne, vertikalne, u jednom ili dva nivoa, zonske i kombinovane. Osnovne odlike našoh ventilacionih komora su kvalitet, savremenost, efikasnost, lakoća korišćenja i nizak nivo buke.

...

Prosiri

Centralne
Klima Komore

Plafonske
komore

Zidne
komore

Elektro Toplovodni
Kotao

Upitnik za približnu
ponudu uređaja za
ventilaciju / grejanje /
klimatizaciju