Proizvodnja uređaja za ventilaciju, grejanje, klimatizaciju

Kneza Lazara 3 31000 Užice Srbija
tel +381 031 524689 fax +381 031 513151
e-mail: office@ventes.rs

Zatvori

Centralne
Klima Komore

Plafonske
komore

Zidne
komore

Elektro Toplovodni
Kotao

Upitnik za približnu
ponudu uređaja za
ventilaciju / grejanje /
klimatizaciju

Proizvodi se u snagama 9, 12 i 18kW. A sve sem plastificirane oplate je od nerđajućeg čelika. Za razliku od ostalih proizvođača, naš kotao prati zadanu temperaturu prostora, a temperaturu polazne vode samo kontroliše i limitira ne prikazujući na displeju. Ovako uprošćeno rukovanje instalacijom za grejanje odgovara korisniku, jer ne mora da poseduje nikakvo znanje iz termotehnike. Korisnik treba samo da ukuca željenu temperaturu prostora, a sve ostale radne i sigurnosne funkcije kontroliše mikroprocesor. U njemu je upisan trostepeni termoregulator, a snagu uključuju elektronski prekidači SSR. Zbog toga je kotao bešuman jer nema mehaničkih prekidača. Procesor uključuje pojedine grupe grejača koračno prema zadanoj teperaturi, a obzirom da su SSR-I trofazni, grejači uvek podjednako opterećuju faze. Cirkulaciju i pritisak vode takođe kontroliše procesor i u slučaju bilo kakve nepravilnosti u radu blokira rad kotla da ne bi došlo do havarije. Kao i kod ostalih uređaja, i ovde je opciona varijanta uključenje mobilnim telefonom preko SMS kartice.