Proizvodnja uređaja za ventilaciju, grejanje, klimatizaciju

Kneza Lazara 3 31000 Užice Srbija
tel +381 031 524689 fax +381 031 513151
e-mail: office@ventes.rs

Zatvori

Centralne
Klima Komore

Plafonske
komore

Zidne
komore

Elektro Toplovodni
Kotao

Upitnik za približnu
ponudu uređaja za
ventilaciju / grejanje /
klimatizaciju

Rade se kao monovolumenske. Svaka je unikatna i teži da ispunjava tražene karakteristike. Specifične su po obliku i svaka se projektuje tako da se može smestiti u predviđen prostor. Ovim se dobija manja veličina, što je i bio cilj, obzirom da je često prostor za smeštaj termotehničke opreme nedovoljan.

Kućište je od eloksiranog aluminijumskog profila spojen sa plastičnim rogljevima pojačan staklenim vlaknima. Paneli su od pocinkovanog ili plastificiranog čeličnog lima. Standardno termoizolovani δ=19-35mm.

Ventilatori su centrifugalni sa različitim tipovima visoko efikasnih lopatica, i usisom sa obe strane sa niskim nivoom buke. Pogonjeni su direktno ili kaišnom vezom.

Za zagrevanje i hlađenje koristi se topla i hladna voda a izmenjivači su standardni bakar aluminijum. Za elektro zagrevanje koristimo naš patent elektro lamelni grejač. Lamele su aluminijumske sa korakom δ=1,5mm, a sklopljen grejač izgleda kao vodeni izmenjivač toplote.

Rekuperatori toplote. Koriste se suprotnosmerni pločasti ili rotacioni rekuperatori vazduh-vazduh renomiranih svetskih proizvođača švedski ili italijanski. Rekuperatori vazduh-glikol klasični izmenjivači bakar aluminijum sedmo, deveto ili dvanaestoredni.

Komore se isporučuju ispitano sa svom logikom i njihovim izvršnim organima kao i zaštitnim funkcijama. Rukovanje i programiranje se bira menijem a očitava na displeju VCP (ventes kontrolnom panelu). Na njemu se očitavaju zadane i izvršne vrednosti, alarmi i načini rada. Način rukovanja je opisan u stavci "Automatika". Između komore i VCP je žičana veza.