Proizvodnja uređaja za ventilaciju, grejanje, klimatizaciju

Kneza Lazara 3 31000 Užice Srbija
tel +381 031 524689 fax +381 031 513151
e-mail: office@ventes.rs

Zatvori

Upravljanje komorom je na izdvojenom "VCP" ventes control panelu. On je povezan sa komorom žičanom vezom dužine do 12m. Programi za pravilan i siguran rad upisani su u mikro kontroleru "PIC". Sve funkcije se biraju menijem a na displeju se očitavaju radne i izvršne vrednosti.

Vrste rada koje se biraju Menijem:
-Ventilacija
-Grejanje
-Hlađenje
-Temperatura vazduha
-Procenat svežeg vazduha

Ako je komora sa mešanjem, onda se procenat svežeg vazduha u ukupnom protoku komore može zadati koračno, i to 0, 30, 50, 70 i 100%. Istovremeno se odabirom količine svežeg vazduha koji se ubacuje u prostor odsisnom sistemu se komanduje da izbaci istu količinu izrađenog vazduha iz prostora. Ova logika se primenjuje kod plafonskih i zidnih komora. Dobra strana ovog rešenja je što su potisni i odsisni sistem fizički razdvojeni pa je izbegnuta kanalska gužva na plafonu.

Ako komora iz nekog razloga uđe u nepravilan rad, ona će se isključiti, a na displeju će se pojaviti "BLOKADA". Rad komore može blokirati jedna od sledećih nepravilnosti:

Zbog komfornijeg rukovanja postoje i dve dodatne opcije:
-U komori se dograđuje PLC - programski logički kontroler koji korisnika obaveštava koje od gore pomenutih nepravilnosti je izbacila komoru iz rada
-Dograđuje se komunikacioni modul kojim se komora može uključiti mobilnim telefonom i na njemu se dobije povratna informacija o promeni radnog režima komore

Centralne
Klima Komore

Plafonske
komore

Zidne
komore

Elektro Toplovodni
Kotao

Upitnik za približnu
ponudu uređaja za
ventilaciju / grejanje /
klimatizaciju